Wrexham On My Mind

Dydd Sadwrn 4 Mai, 11am - 1pm
Ty Pawb

Tocynnau Am Ddim

Mae Wrecsam ar fy Meddwl yn dathlu gorffennol a phresennol y dref, gyda pherfformiadau o destunau a gyfansoddwyd gan feirdd lleol ar draws ein cymunedau amrywiol yn Wrecsam, disgyblion ysgol a'n phensiynwyr, yn ogystal â chaneuon gan Gôr Cymunedol Wrecsam.

Saturday 4 May, 11am - 1pm
Tŷ Pawb

Tickets Free

Wrexham On My Mind celebrates the town’s past and present, with performances of writing compiled by local poets from across our various Wrexham communities, school students and our senior citizens, plus songs from the Wrexham Community Choir.

Comments are closed.