World Book Night

Dydd Iau 27 Ebrill, 4:30pm
Llyfrgell Wrecsam

Ieuenctid ysgolion Wrecsam mewn gorymdaith drwy’r dref yn gwisgo fel eu hoff gymeriad neu lyfr, o dan arweiniad band lleol gwych. Bydd yr orymdaith yn cychwyn o Lyfrgell Wrecsam ac yn cael ei arwain drwy’r dref gan fand lleol gwych.

Yng nghyntedd y Llyfrgell, ar ddiwedd yr orymdaith (tua 5.15pm) bydd rhai llyfrau’n cael eu dosbarthu a gwobrwyon ar gyfer Cystadleuaeth Ysgrifennu Barddoniaeth i Ysgolion (Clwb Rotari Erddig).  Mae croeso i deuluoedd ymuno â’r digwyddiadau hyn hefyd.

 

Tocynnau Am Ddim

Thursday 23 April, 4:30pm
Wrexham Library

Youngsters from Wrexham’s schools will be in a parade through town dressed as their favourite characters or books. The short parade will start from and finish at Wrexham Library and will be led through the town by local musicians.

In the Library foyer, at the parade's end, around 5.15pm, there'll be some book giveaways and the award of prizes for the Wrexham Erddig Rotary Club's School Poetry Competition. All families are welcome to join these events as well.

 

Tickets Free

Comments are closed.