Viva Voce

Dydd Mercher 21 Ebrill 7.00pm

Mae Viva Voce yn ddigwyddiad sefydledig gair llafar dwyieithog sy'n dathlu'r Gymraeg a'r Saesneg ar dref Wrecsam. Cyflwynir y noson gan y Bardd a’r Awdur lleol Paul Clifton a bydd yn croesawu llu o feirdd ac awduron talentog i ddarllen eu gwaith i gynulleidfa ar-lein. Croeso cynnes i bawb.

 

Wednesday 21 April 7.00pm

Viva Voce is an established bilingual spoken word event celebrating the Welsh and English language on the town of Wrexham. The evening is presented by local Poet and Author Paul Clifton and will host an array of talented poets and writers to read their work to an online audience. A warm welcome to all.

 

Comments are closed.