Viva Voce

Dydd Iau 2 Mai, 7:30pm
Stockwell Cafe

Tocynnau Am Ddim

Mae Viva Voice yn ddigwyddiad meic agored llenyddol sefydliedig yn Wrecsam; mae croeso i unrhyw ysgrifennwr neu fardd ddarllen eu gwaith yn amgylchedd anffurfiol a chroesawgar Caffi Stockwell.

Y bardd a’r awdur lleol, Paul Clifton, fydd yn arwain y noson.

Bydd y darllenydd gwadd Les Barker hefyd yn bresennol, sy’n adnabyddus am ei farddoniaeth a'i barodïau o ganeuon poblogaidd llawn hiwmor gydag elfen o waith difrifol sy’n pryfocio’r meddwl.

Thursday 2 May, 7:30pm
Stockwell Cafe

Tickets Free

Viva Voce is an established literary open mic event in Wrexham for any writer or poet to read their work in the relaxed and welcoming Stockwell Café.

The evening is presented by local author and poet Paul Clifton.

Featuring guest reader Les Barker, renowned for his comedic poetry and parodies of popular songs with a sprinkling of serious thought-provoking work.

Comments are closed.