The Real Elihu Yale by David Ebsworth

Dydd Gwener 3 Mai, 2:30pm
Llyfrgell Wrecsam

Tocynnau £3

Bydd yr awdur lleol, David Ebsworth yn trafod cefndir ei nofel ddiweddaraf, The Doubtful Diaries of Wicked Mistress Yale, ac yn dweud hanes y gwir Elihu Yale drwy lygaid ei wraig, Catherine, dynes a gafodd feirniadaeth hallt, a hynny o bosibl heb gyfiawnhad, ac sydd bellach yn angof llwyr.

Friday 3 May, 2:30pm
Wrexham Library

Tickets £3

Local author David Ebsworth talks about the background to his latest novel, The Doubtful Diaries of Wicked Mistress Yale, telling the true story of Elihu Yale through the eyes of his much-maligned and almost entirely forgotten wife, Catherine.

Comments are closed.