Sue Miller

Dydd Iau 22 Ebrill 3:30pm

Sut Ydw i’n Cyhoeddi E-lyfr?

Ydych chi wedi ystyried cyhoeddi E-lyfr? Beth yw'r camau er mwyn cymryd rhan? A yw hwn yn syniad da?

Amlinelliad cam wrth gam o’r broses a digon o amser am sesiwn holi ac ateb.

Thursday 22 April 3:30pm

How Do I Publish an Ebook?

Have you been considering publishing an Ebook? What are the steps involved? Is this a good idea?

A step-by-step process outline and plenty of time for Q&A.

Comments are closed.