Scary Stories!

BondsWant to feel a shiver down your spine? Local author, Marie Anne Cope, has been favourably compared with James Herbert (The Magic Cottage etc) and now brings us a sneak peek of her début novel, Bonds. So come along and hear how the saga begins.

After the reading, Marie will be signing copies of Bonds and will be happy to answer questions.

Straeon Arswydus!

Eisiau teimlo ias i lawr eich asgwrn cefn? Mae’r awdur lleol Marie Anne Cope wedi ei chymharu’n ffafriol â James Herbert (The Magic Cottage ac ati) ac nawr mae’n rhoi cipolwg slei i ni o’i nofel gyntaf, Bonds. Felly dewch draw i glywed sut y mae’r saga yn dechrau.

Ar ôl y darlleniad, bydd Marie yn arwyddo copïau o Bonds a bydd yn hapus i ateb cwestiynau.

Saturday 7 May / Dydd Sadwrn 7 Mai.
11.30am – 1.30pm.
Free / Am ddim.
Waterstones, Wrexham / Waterstones, Wrecsam.

Tickets / Tocynnau

Book online / Archebu ar-lein:

Box Office / Swyddfa Docynnau:

  • Wrexham Library / Llyfrgell Wrecsam: 01978 292 090
  • Waterstones: 01978 357 444
Bookmark the permalink.

Comments are closed.