Robert Low

Robert Low: VikingFans of Ragnar Lothbrok! You’ve seen the TV series Vikings, now hear best-selling author Robert Low (the Oathsworn series) talk about the series, the realities of Viking daily life, their legacy, and the joys of writing about this period.

Robert Low.

Dilynwyr Ragnar Lothbrok! Rydych chi wedi gweld y gyfres deledu, Vikings, nawr gallwch glywed yr awdur poblogaidd Robert Low (cyfres Oathsworn) yn siarad am y gyfres, gwirioneddau bywyd bob dydd Llychlynwyr, eu hetifeddiaeth a’r pleser o ysgrifennu am y cyfnod hwn.

Monday 9 May / Dydd Llun 9 Mai.
7 – 8.30pm.
£5 (+ online booking fee).
Saith Seren, Wrexham / Saith Seren, Wrecsam.

Tickets / Tocynnau

Book online / Archebu ar-lein:

Box Office / Swyddfa Docynnau:

  • Wrexham Library / Llyfrgell Wrecsam: 01978 292 090
  • Waterstones: 01978 357 444
Bookmark the permalink.

Comments are closed.