Red Planet Dreams

Cancelled

MarsAward-winning Welsh science fiction author, Alastair Reynolds, will take you on a journey to Mars, telling yarns about the way the Red Planet has been imagined by scientists and authors alike.

But this is also about the new dream, the possibilities that Mars offers us for the future – perhaps within our own lifetimes – and the way in which science fiction is playing leapfrog with science fact.

Tickets

£5.00

Dydd Sul 22 Ebrill, 7pm
Eglwys San Silyn, Wrexham

MarsBydd awdur uglen wyddonol mwyaf llwyddiannus Cymru, Alastair Reynolds, yn mynd â chi ar daith i’r blaned Mawrth, gan adrodd straeon am y ordd mae’r Blaned Goch wedi cael ei dychmygu gan wyddonwyr ac awduron fel ei gilydd.

Ond ceir hanes y freuddwyd newydd, y posibiliadau sydd gan y blaned Mawrth i’w cynnig yn y dyfodol - efallai yn ein hoes ein hunain - a'r ordd mae uglen wyddonol yn neidio dos eithiau gwyddonol.

Tocynnau

£5.00

Bookmark the permalink.

Comments are closed.