Reading of Wrexham Workers’ Poem

Wednesday 3 May, 7pmWriting
Gwersyllt Community Resource Centre

The 2016 Wrexham Workers’ Poem was a popular success at last year’s Carnival of Words.

This year, more local workplaces will be involved in a collective effort to write the 2017 Wrexham Workers’ Poem, with the finalised verses being performed as a prelude to the interview with Alan Johnson.

Tickets

Entry as part of Alan Johnson event

Wrexham Library: 01978 292090
Waterstones: 01978 357444

 

Darllen Cerdd Gweithwyr Wrecsam

Dydd Mercher 3 Mai, 7pmWriting
Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt

Roedd Cerdd Gweithwyr Wrecsam 2016 yn llwyddiant yng Ngharnifal Geiriau’r llynedd.

Eleni bydd mwy o leoedd gwaith lleol yn cymryd rhan mewn ymdrech ar y cyd i ysgrifennu Cerdd Gweithwyr Wrecsam 2017 gyda’r penillion olaf yn cael eu perfformio cyn y cyfweliad gydag Alan Johnson.

Tocynnau

Mynediad fel rhan o ddigwyddiad Alan Johnson

Llyfrgell Wrecsam: 01978 292090
Waterstones: 01978 357444

Bookmark the permalink.

Comments are closed.