Phil Rickman

Interviewed by Paul Jeorrett

Saturday 21 April, 1pm
Wrexham Library

Phil RickmanPhil Rickman is the author of the Merrily Watkins mysteries, exploring what contemporary exorcists really do. He has also written several novels of the paranormal including two about Elizabethan magician John Dee. He has single-handedly made Herefordshire the darkest county in England!

Not only that, Phil also presents “'Phil the Shelf' on BBC Radio Wales.

Tickets

£8.00

yn sgwrsio gyda Paul Jeorrett

Dydd Sadwrn 21 Ebrill, 1pm
Llyfrgell Wrecsam

Phil RickmanPhil Rickman yw awdur nofelau dirgelwch Merrily Watkins, ac mae’n archwilio i beth mae bwrwyr cythreuliaid cyfoes wir yn ei wneud. Mae o hefyd wedi ysgrifennu sawl nofel am y goruwchnaturiol yn cynnwys dau am y consuriwr Elisabethaidd John Dee. Mae o wedi llwyddo ar ben ei hun i droi Swydd Hen ordd yn un o siroedd tywyllaf Lloegr!

Nid dyna’r cyfan, mae o hefyd yn cyflwyno “Phil the Shelf” ar BBC Radio Wales.

Tocynnau

£8.00

Photos From Phil Rickman's event

Bookmark the permalink.

Comments are closed.