Peter Laws

Dydd Sul 28 Ebrill,  7pm
St. Giles Church

Tocynnau £5.00

Bydd y Parchedig Peter Laws yn trafod pam ein bod ni’n dangos gymaint o ddiddordeb yn y macâbr, yn trafod ei lyfr ffeithiol diweddaraf am y pwnc yn ogystal ag am gefndir ei straeon dirgelwch llofruddiaeth hynod boblogaidd a llawn arswyd.

Sunday 28 April, 7pm
St. Giles Church

Tickets £5.00

The Reverend Peter Laws talks about why we all seem to be so fascinated by the macabre, about his latest non-fiction book on the subject and about the background to his highly popular - and extremely creepy - murder mysteries.

Comments are closed.