Paige Tynan

Dydd Mawrth 20 Ebrill 5.00pm

Cyfrinachau’r bedd: Gwyddoniaeth marwolaeth, dadfeilio a dadelfennu

Yn y sgwrs ragarweiniol mae Paige Tynan, ymchwilydd PhD a Darlithydd Sesiynol ym Mhrifysgol Glyndŵr, yn rhannu ei phrofiadau a’i harbenigedd gyda chi i ddeall y broses o ddadelfennu a sut mae’n berthnasol i ymchwiliadau fforensig. Drwy astudiaethau achos ac ymchwil, byddwch yn clywed am y ‘fferm gyrff’ fyd-enwog a sut mae wedi arwain at ddatblygu'r technegau a ddefnyddir gan arbenigwyr fforensig yn ogystal â’r heriau a wynebir wrth ymchwilio i farwolaethau amheus.

Tuesday 20 April 5.30pm

Grave secrets: The science of death, decay and decomposition

In this introductory talk Paige Tynan, a PhD researcher and Sessional Lecturer at Wrexham Glyndwr University, shares with you her experience and expertise in understanding the process of decomposition and how it relates to forensic investigations. Through case studies and research, you will hear about the world-famous ‘body farm’ and how it has led to the development of techniques used by forensic specialists as well as the challenges faced when investigating suspicious deaths.

Comments are closed.