New Voices: Literary Voices from the Wrexham Area

Monday 1 May, 1.30–3.30pmWriting
Eagles Meadow, Wrexham

New literary voices will share their writing journeys with the audience. Introduction and Q & A with bestselling author AD Garrett.

To apply to be a New Voice, please email no later than 1 March 2017. Entrants must live within a 25-mile radius of Wrexham.

Winners of the short story competition will be announced.

Sponsored by Eagles MeadowEagles Meadow

 

Tickets

Free

 

Lleisiau Newydd

Lleisiau Llenyddol o Ardal Wrecsam

Dydd Llun 1 Mai, 1.30–3.30pmWriting
Dôl yr Eryrod, Wrexham

Bydd lleisiau llenyddol newydd yn rhannu eu teithiau ysgrifennu gyda’r gynulleidfa. Cyflwyniad a sesiwn holi ac ateb gyda’n awdur gwadd AD Garrett.

Er mwyn ymgeisio i fod yn Llais Newydd, anfonwch e-bost heb fod yn hwyrach na 1 Mawrth 2017. Rhaid i ymgeiswyr fyw o fewn 25 milltir i Wrecsam. Telerau llawn ar y wefan.

Cyhoeddir enillwyr y gystadleuaeth stori fer.

Noddwyd gan Eagles MeadowEagles Meadow

 

Tocynnau

Am ddim

Bookmark the permalink.

Comments are closed.