Nell Grey (Carys Davies)

Dydd Iau 22 Ebrill 1.00pm

Mae’r ysgrifennwr nofelau rhamant cyffrous o Glyn Ceiriog, Nell Grey, yn sgwrsio am y cefndir i’w nofel gyntaf, uchel ei chlod, Trust Me, a’i dilyniant, Find Me – y ddau ohonynt yn archwiliadau o gariad a brad na fyddwch chi eisiau ei roi i lawr. Bydd Nell hefyd yn sôn am ei thaith fel awdur lleol.

Thursday 22 April 1.00pm

Glyn Ceiriog's own romantic thriller writer, Nell Grey, talks about the background to her widely acclaimed debut novel, Trust Me, and its sequel, Find Me – each of them an addictive exploration of love and betrayal. Nell will also talk about her journey as a local author.

 

Comments are closed.