Myrddin ap Dafydd

Dydd Mawrth 30 Ebrill, 7:30pm
Catrin Finch Centre

Tocynnau £8

Bydd Myrddin yn darllen cerddi y mae'n eu casglu ynghyd ar gyfer ei gyfrol nesaf. Enw'r casgliad newydd fydd Pentref Du, Pentref Gwyn - teitl cerdd a gyfansoddodd Myrddin i Gwyn Thomas.

Mae Myrddin newydd gael ei ddewis yn Archdderwydd Cymru i arwain Gorsedd y Beirdd, a bydd yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn ei gynefin yn Llanrwst.

Digwyddiad Cymraeg

Tuesday 30 April, 7:30pm
Catrin Finch Centre

Tickets £8

Myrddin will read poems he is collecting for his latest poetry volume. It is entitled Pentref Du, Pentref Gwyn, the title of a poem he wrote for Gwyn Thomas.

Myrddin is the newly elected Archdruid of Wales in the Gorsedd of Bards, and the National Eisteddfod this year will be in his hometown of Llanrwst.

Welsh language event

Comments are closed.