Murder Mystery

Dydd Mercher 1 Mai, 7pm
Llyfrgell Wrecsam

Tocynnau £5.00

Nodwch os gwelwch yn dda, os ydych yn prynu Tocyn Gŵyl, bydd dal angen PRYNU tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn.

Yn dychwelyd ar ôl galw mawr!

Rhowch eich sgiliau ditectif ar brawf a chael blas ar ymchwilio i droseddau difrifol yn ein noswaith Pwy Laddodd gyffrous.  Ymunwch â ni i chwarae ditectif am y noson i geisio darganfod ‘pwy sy’n euog’?

Wednesday 1 May, 7pm
Wrexham Library

Tickets £5.00

Please note, if you purchase a Festival Ticket you will still need to BUY a ticket for this event.

Back by Popular Demand!

Put your sleuthing skills to the test and experience what it’s like to investigate the most serious of crimes at our nail-biting Murder Mystery evening.  Join us as you play detective for the night and help figure out ‘whodunnit?’

Tickets are only available from Wrexham Library.

Comments are closed.