Murder Mystery Night

The Wenlock Mummy by Elly Griffiths (a Dr Ruth Galloway investigation)

Wednesday 25 April, 7pm
Wrexham Library

Murder MysteryWelcome to Wenlock Hall, which has one of the most important privately owned collections of Egyptian artefacts in the country. Unfortunately, Lord Arthur Wenlock has been found lying beside the ‘Mummy’s Tomb’ with a knife in his chest.

In true Golden Age tradition, there are only four people who could have committed the murder. Can you guess who?

Tickets

£5.00 (From the Library only)

NOSON PWY LADDODD?

Y Wenlock Mummy gan Elly Gri iths (ymchwiliad Dr Ruth Galloway)

Dydd Mercher 25 Ebrill, 7pm
Llyfrgell Wrecsam

Murder MysteryCroeso i Wenlock Hall sydd yn berchen ar un o’r casgliadau preifat mwyaf o arte actau Ei taidd yn y wlad. Yn an odus, darganfuwyd Arglwydd Arthur Wenlock yn gorwedd wrth ymyl ‘Bedd y Mymi’ gyda chyllell yn ei frest.

Fel yn nhraddodiad yr oes aur, dim ond pedwar unigolyn all fod yn gyfrifol am y llofruddiaeth. A fedrwch chi ddyfalu pwy?

Tocynnau

£5.00 (o Lyfrgell Wrecsam)

Murder Mystery

Bookmark the permalink.

Comments are closed.