Murder Mystery: ‘Bannocks and Blood’ by Ann Cleeves

Tuesday 2 May, 7pmMurder Mystery
Wrexham Library

THIS EVENT IS NOW SOLD OUT!

This new and exclusive script, Bannocks and Blood, is based on Cold Earth, the latest Shetland novel by the award-winning crime writer. Listen to the testimony from the suspects in the case, before deciding the identity of the murderer, the means and the motive.

Join us for our celebration of Ann Cleeves’ 30th book in 30 years!

Light refreshments included.

Tickets

THIS EVENT IS NOW SOLD OUT.

 

Pwy Laddodd?

‘Bannocks and Blood’ gan Ann Cleeves

Dydd Mawrth 2 Mai, 7pmMurder Mystery
Llyfrgell Wrecsam

WEDI GWERTHU ALLAN!

Seilir y sgript newydd hon, Bannocks and Blood, ar Cold Earth, y nofel Shetland ddiweddaraf gan yr awdur nofelau trosedd o fri. Gwrandewch ar dystiolaeth gan y rhai dan amheuaeth yn yr achos, cyn penderfynu pwy yw’r llofrudd, y modd a’r cymhelliad.

Ymunwch â ni er mwyn dathlu’r ffaith fod Ann Cleeves wedi ysgrifennu 30 llyfr mewn 30 mlynedd!

Yn cynnwys lluniaeth ysgafn.

Tocynnau

WEDI GWERTHU ALLAN.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.