Miranda Kaufmann

Dydd Mercher 29 Ebrill, 1pm
Llyfrgell Wrecsam

Bydd yr awdur a’r academydd, Dr Miranda Kaufmann yn adrodd
hanes tri Africanwr oedd yn byw yn Lloegr yn Oes y Tuduriaid. Mae eu straeon yn pwysleisio materion pwysig. Sut ddaethant i Loegr? Sut fy- wydau oedd ganddynt? Sut gawsant eu trin gan yr eglwys a’r gyfraith? Ac yn bwysicach, oeddent yn bobl rydd?

 

Tocynnau £3

Wednesday 29 April, 1pm
Wrexham Library

Writer and academic Dr Miranda Kaufmann tells the intriguing tales of three Africans living in Tudor England. Their stories illuminate key issues. How did they come to England? What were their lives like? How were they treated by the church and the law? And most importantly, were they free?

 

Tickets £3

Comments are closed.