Michelle & Christian Ewen

Dydd Sadwrn 24 Ebrill 4.00pm

Sut i gael cyhoeddusrwydd i’ch llyfr yn y papurau newydd heb wario ceiniog ar hysbysebion.

Fel dau gyn-newyddiadurwr sydd wedi mynd yn broffesiynol yn y maes Cysylltiadau Cyhoeddus, mae Michelle a Christian Ewen wedi treulio degawdau’n ysgrifennu i rai o bapurau newydd mwyaf a gorau y wlad fel The Guardian, The FT, The Telegraph, The Mirror, The Sunday People a’r Evening Standard. Maen nhw wedi tywallt dros 30 mlynedd o brofiad at ei gilydd i greu her Pitsh 5 diwrnod i’r Wasg am ddim, yn ogystal â phecynnau gwaith ac adnoddau sydd wedi eu cynllunio i’ch helpu i feddwl am bethau i’w dweud a fydd yn cipio’r penawdau i gael cyhoeddusrwydd i’ch llyfr.

Saturday 24 April 4.00pm

How to get publicity for your book in the newspapers without spending a penny on adverts.

As two former journalists turned PR pros, Michelle and Christian Ewen have spent decades writing for some of the biggest and best newspapers in the country such as The Guardian, The FT, The Telegraph, The Mirror, The Sunday People and The Evening Standard. They have poured more than 30 years’ combined experience into creating a free 5-Day Pitch to the Press Challenge, as well as toolkits and resources that are designed to help you think of newsworthy things to say to get publicity for your book.

Comments are closed.