Matt Hilton

Dydd Mercher 21 Ebrill 1.00pm

Rhoi’r cyffro yn y nofel gyffrous.

Awdur poblogaidd mwy nag ugain o nofelau trosedd, bydd Matt Hilton yn siarad am lwybr ei dri deg mlynedd a mwy o lwyddiant dros nos, pan wnaeth ei nofel gyntaf ei weld yn rhoi’r gorau i’w yrfa yn yr heddlu i ysgrifennu’n llawn amser.

Tuesday 20 April 7.00pm

Putting the "thrill" into thriller.

Best-selling author of more than twenty crime thrillers, Matt Hilton will talk about his thirty plus years’ path to overnight success, when publication of his break- through debut novel saw him give up his police career to write full time.

 

Comments are closed.