Matt Hilton: Putting the “thrill” into thriller.

Dydd Gwener 24 Ebrill, 7pm
Llyfrgell Wrecsam

Awdur poblogaidd mwy nag ugain o nofelau trosedd, bydd Matt Hilton yn siarad am lwybr ei dri deg mlynedd a mwy o lwyddiant dros nos, pan wnaeth ei nofel gyntaf ei weld yn rhoi’r gorau i’w yrfa yn yr heddlu i ysgrifennu’n llawn amser.

 

Tocynnau £8

Friday 24 April, 7pm
Wrexham Library

Best-selling author of more than twenty crime thrillers, Matt Hilton will talk about his thirty plus years’ path to overnight success, when publication of his break- through debut novel saw him give up his police career to write full time.

 

Tickets £8

Comments are closed.