Marty Jopson

Dydd Mercher 1 Mai, 1pm
Techniquest Glyndŵr

MAE HWN YN DDIGWYDDIAD SYDD WEDI’I GYFYNGU AR GYFER YSGOLION YN UNIG.

Bydd gwyddonydd preswyl The One Show, Marty Jopson, yn mynd â ni ar daith a fydd yn tynnu dŵr o'ch dannedd o amgylch cegin yr unfed ganrif ar hugain a’r gwyrthiau bwyd bob dydd yr ydym yn eu cymryd yn ganiataol, yn ogystal â hynny, bydd yn egluro pam bod tebotau’n diferu, pam bod tost yn llosgi, a pham bod bylbiau'n goleuo!

Wednesday 1 May, 1pm
Techniquest Glyndŵr

Schools Only - Closed Event

The One Show’s resident scientist Marty Jopson takes us on a mouth-watering tour of the twenty-first century kitchen and the everyday food miracles we all take for granted, as well as explaining why teapots dribble, why toast burns and why light bulbs shine!

Comments are closed.