Marty Jopson and High Voltage

Dydd Mercher 21 Ebrill 1.00pm

Mewn partneriaeth â  Xplore! Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth, Wrecsam, mae’n bryd am flotedd uchel! Gwyliwch wrth i Marty Jopson, gwyddonydd teledu ac ysgrifennwr gwyddoniaeth fynd ar daith llawn gwreichion drwy hanes trydan. O’r Groegwyr Hynafol, i athrylith Faraday, nod y sioe yw rhoi’r anhygoel yn ôl mewn trydan.  Gyda gwreichionyn un miliwn folt ac ergyd â chwip, efallai y byddwch yn meddwl ein bod wedi dofi trydan, ond ydych chi’n siŵr? Sioe’n orlawn o arddangosiadau: y belen syfrdanol sy’n arnofio: bwlb golau wedi ei greu o led pensil ac iâr wedi’i phlycio. Bydd o leiaf un ffrwydrad. Dyma rai o lyfrau gwyddoniaeth Marty sy’n addas iawn i’r teulu cyfan: The Science of Everyday Life; The Science of Food; a The Science of Being Human.

** Sylwch: Mae trefniadau prisio ar wahân yn berthnasol ar gyfer y digwyddiad hwn i ysgolion a cymedithasau eraill.

 

Wednesday 21 April 1.00pm

In partnership with Wrexham's Xplore! Science Discovery Centre, its high-voltage time! Watch as Marty Jopson, TV scientist and science writer takes a sparky journey through the story of electricity. From the Ancient Greeks, through Faraday’s genius, this show aims to put the awesome back into electricity. With a one million volt spark and the crack of a whip, you may think we have electricity tamed, but are you sure? A show chock full of demonstrations: the astonishing floating orb, a light bulb made from a pencil lead and a plucked chicken. There will be at least one explosion. Marty's highly accessible science books for the whole family include: The Science of Everyday Life; The Science of Food; and The Science of Being Human.

**Please note: Separate pricing arrangements apply for this event to schools and other organisations.

 

Comments are closed.