Mark Davies: King of All Balloons

Friday 27 April, 2pm
Wrexham Library

King of All BalloonsMark Davies shares his insights into the extraordinary life of the adventurer James Sadler, the first Englishman to fly.

The backdrop for the story is Georgian Britain and includes the many characters and their exploits to get balloons airborne with mixed success.

Discover the North Wales connection to early flight.

Tickets

£5.00

Dydd Gwener 27 Ebrill, 2pm
Llyfrgell Wrecsam

King of All BalloonsBydd Mark Davies yn rhoi cip i ni o fywyd anhygoel y oriwr James Sadler, y Sais cyntaf i hedfan.

Cefndir y stori yw Prydain Sioraidd ac mae'n cynnwys sawl cymeriad a’u hanturiaethau i geisio hedfan balŵns gyda chymysgedd o lwyddiant.

Dewch o hyd i gysylltiad Gogledd Cymru â’r hediad cynnar.

Tocynnau

£5.00

Mark Davies

Bookmark the permalink.

Comments are closed.