Luke Gallagher: Tales of a Troubadour

Dydd Sadwrn 17 Ebrill 7.00pm

Yn ystod ei wyth mlynedd o gigio a recordio, mae Luke Gallagher wedi’i ysbrydoli gan y bobl mae’n eu hadnabod, y bobl mae’n cwrdd â nhw a’r straeon mae’n eu clywed. Am un noson arbennig, cewch glywed am y straeon y tu ôl i’r caneuon ganddo ef – a chlywed rhai o’r caneuon hynny o safbwynt hollol newydd.

Saturday 17 April 7.00pm

During his eight years of gigging and recording, Luke Gallagher has drawn inspiration from the people he knows, the people he meets and the stories he hears. For one very special evening, hear first- hand the stories behind his songs - and hear some of those songs from a whole new perspective!

Comments are closed.