Lucienne Boyce

SuffragettesYou’ve seen the film Suffragette, now hear about the remarkable part played by David Lloyd George – who appears as a character in the film – in the women’s suffrage campaign, and the role of North Wales women in the fight for the vote!

Novelist and historian Lucienne Boyce talks about this topical issue. Lucienne is the author of The Bristol Suffragettes (non-fiction), and historical novels To the Fair Land and Bloodie Bones: A Dan Foster Mystery.

Lucienne Boyce.

Rydych chi wedi gweld y ffilm Suffragette, nawr gallwch glywed am y rhan rhyfeddol a chwaraeir gan David Lloyd George – sy’n ymddangos fel cymeriad yn y ffilm – yn ymgyrch pleidlais y merched, a rôl menywod yng Ngogledd Cymru yn y frwydr dros y bleidlais!

Mae’r nofelydd a hanesydd Lucienne Boyce yn siarad am y mater cyfoes. Lucienne yw awdur The Bristol Suffragettes, a nofelau To the Fair Land a Bloodie Bones.

Wednesday 11 May / Dydd Mercher 11 Mai.
6 – 7pm.
£6 (includes entry to / yn cynnwys mynediad i Jasper Fforde).
Wrexham Library Llyfrgell Wrecsam.

Tickets / Tocynnau

Book online / Archebu ar-lein:

Box Office / Swyddfa Docynnau:

  • Wrexham Library / Llyfrgell Wrecsam: 01978 292 090
  • Waterstones: 01978 357 444
Bookmark the permalink.

Comments are closed.