Literary Bus

Aled Lewis Evans

Coach tour visiting local areas of importance in Welsh language literature – ID Hooson in Rhos, Bryan Martin Davies in Ruabon, Dafydd ab Edmwnd in Hanmer.

Then the bus will travel to Whittington and the border area, the setting of the ninth century cycle of poems Canu Heledd, and we will end the tour remembering the Ceiriog Valley’s most famous poet John Ceiriog Hughes, and visit Glyn Ceiriog Institute.

Welsh language event suitable for Welsh learners.

Bws Llenyddol.

Taith bws yn cofio ID Hooson yn y Rhos, Bryan Martin Davies yn Rhiwabon, Dafydd ab Edmwnd yn Hanmer.

Yna taith drwy ardal Canu Heledd a’r Dref Wen i Ddyffryn Ceiriog i gofio am John Ceiriog Hughes, ac i weld ffenestri’r Beirdd yn Institiwt Glyn Ceiriog. Yna bydd cyfle i gael paned ac ymlacio.

Digwyddiad yn yr Iaith Gymraeg sy’n addas i ddysgwyr y Gymraeg.

Saturday 7 May / Dydd Sadwrn 7 Mai.
12 – 4pm
£8.
Starts at Wrexham Library / Dechrau o Lyfrgell Wrecsam.

Tickets / Tocynnau

Book online / Archebu ar-lein:

Box Office / Swyddfa Docynnau:

  • Wrexham Library / Llyfrgell Wrecsam: 01978 292 090
  • Waterstones: 01978 357 444
Bookmark the permalink.

Comments are closed.