Julia Forster: Carving out a Writing Career

Dydd Llun 27 Ebrill, 5pm
Llyfrgell Wrecsam

Yn y gweithdy dwyawr ymarferol hwn, byddwn yn cynnwys cyngor ar gyflwyno eich llythyr i asiantwyr a chyhoeddwyr mewn ‘beirniadaeth llythyr ymholiad.’ Byddwch yn gadael gydag awgrymiadau gwych gan weithwyr proffesiynol y diwydiant ac argymhellion ar gyfer strategaethau datblygu ysgrifennwr. Gyda digon o amser ar gyfer eich cwestiynau, bydd hwn yn berthnasol i ysgrifenwyr barddoniaeth a rhyddiaith. Mae Julia wedi gweithio ym maes cyhoeddi yn Llundain a Chymru ers dros ugain mlynedd, yn ogystal â chyhoeddi dau lyfr.

Tocynnau £5

Monday 27 April, 5pm
Wrexham Library

In this practical workshop, we’ll cover the pros and cons of presenting your cover letter to agents and publishers in a ‘query letter critique.’ You’ll leave with top tips from industry professionals and recommendations for writer development strategies. With plenty of time for your questions, this will be relevant for writers of both prose and poetry. Julia has worked
in publishing in London and Wales for over twenty years, as well as publishing two books.

Tickets £5

Comments are closed.