Julia Forster

Dydd Sadwrn 17 Ebrill 10.00am

Gweithdy (dwy awr) i Ysgrifennwyr gyda Julia Forster

Mae Julia Forster wedi gweithio yn y maes cyhoeddi yn Llundain a Chymru ers dros ugain mlynedd, yn ogystal â chyhoeddi dau lyfr. Yn y gweithdy ymarferol hwn, byddwn yn trafod bendithion ac anfanteision cyflwyno eich llythyr eglurhaol i asiantwyr a chyhoeddwyr mewn ‘beirniadaeth o lythyrau ymholi’. Byddwch yn gadael gyda chyngor gwych gan bobl broffesiynol o’r diwydiant ac argymhellion ar gyfer strategaethau datblygu ysgrifenwyr. Gyda digon o amser am eich cwestiynau, bydd hyn yn berthnasol i ysgrifennwyr rhyddiaith a barddoniaeth.

** Sylwch, mae'r gweithdy hwn wedi'i gyfyngu i 14 lle, y cyntaf i'r felin.

Saturday 17 April 10.00am

Writers' Workshop (two hours) with Julia Forster

Julia Forster has worked in publishing in London and Wales for over twenty years, as well as publishing two books. In this practical workshop, we’ll cover the pros and cons of presenting your cover letter to agents and publishers in a ‘query letter critique’. You’ll leave with top tips from industry professionals and recommendations for writer development strategies. With plenty of time for your questions, this will be relevant for writers of both prose and poetry.

**Please note, this workshop is limited to 14 places, first come, first served.

Comments are closed.