Julia Forster

Dydd Iau 22 Ebrill 5.30pm

What A Way To Go

Sgwrs gyda’r awdur arobryn Julia Forster am wleidyddiaeth pop a thyfu fyny yn niwedd y 1980’au. Mae rhieni Harper Rich- ardson (12 oed) wedi ysgaru. Cafodd ei mam ofal gwarchodol drosti hi, y mini a phum cant o diniau ffa pôb. Mae’r llyfr yma yn sôn am un ferch yn ceisio delio efo tyfu fyny gyda rhai o’i hamgylch yn ceisio peidio gadael i’w bywydau chwalu.

 

Thursday 22 April 5.30pm

What A Way To Go

A conversation with award-winning author Julia Forster about the politics of pop and puberty in the late 1980s. 12-year-old Harper Richardson’s parents are divorced. Her mum got custody of her, the Mini, and five hundred tins of baked beans. What a Way to Go is a warm, wise and witty tale of one girl tackling the business of growing up while those around her try not to fall apart.

 

Comments are closed.