Jude Lennon

Dydd Mercher 21 Ebrill 5.30pm

Pedair Rhan y Stori

Sesiwn Flasu yn cyflwyno’r pedwar prif beth i’w hystyried wrth ysgrifennu i blant: Y saith prif nod; Cymeriadau; Lleoliadau; Gwrthrychau diddorol.

Mae’r sesiwn yn eithaf ymarferol gyda’r cynrychiolwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ysgrifennu yn dilyn pob sesiwn. Dylai’r cynrychiolwyr adael y sesiwn gyda syniad clir o sut i symud ymlaen wrth feddwl am ysgrifennu ar gyfer plant.

Wednesday 21 April 5.30pm

Four Parts of the Story

A Taster Session introducing four main things to consider when writing for children: The seven main themes; Characters; Settings; Interesting objects.

The session is quite practical with delegates taking part in writing activities following each section. The delegates should leave with a clear idea of how to progress when thinking about writing for children.

Comments are closed.