Johnny Tudor

Dydd Mawrth 20 Ebrill 1.00pm

My Heart is Bleeding

Mae’r actor, diddanwr a’r ysgrifennwr Johnny Tudor (Gavin and Stacey, Stella) eisoes wedi ysgrifennu drama lwyddiannus am Dorothy Squires.  Roedd Johnny Tudor yn ei hadnabod drwy ei bywyd.  Mae rŵan wedi ysgrifennu’r bywgraffiad difyr cyntaf hwn am y ffenomenon ganu Cymreig, sy’n rhoi cip olwg i ni o swyn a hudoliaeth Hollywood yr 1940au a’r 50au, yn ogystal ag ailddyfodiad buddugoliaethus Dorothy yn y 1960au a’r 70au. Bydd Johnny hefyd yn sôn wrthon ni am ei daith ei hun, a gaiff ei hadlewyrchu yn ei nofel ddiweddaraf sy’n hunan-fywgraffiad rhannol, Peg's Boys.

Tuesday 20 April 1.00pm

My Heart is Bleeding

Actor, entertainer and writer Johnny Tudor (Gavin and Stacey, Stella) previously wrote a successful play about Dorothy Squires.  Johnny Tudor knew her throughout her life.  He has now written this fascinating first biography of a Welsh singing phenomenon, which gives us an unprecedented insight into the glitz and glamour of 1940s and ’50s Hollywood, as well as Dorothy’s triumphant comeback in the 1960s and ’70s. Johnny will also talk about his own journey, as reflected in his latest semi-autobiographical novel, Peg's Boys.

 

Comments are closed.