Jim Kelly: How to write a crime novel series.

Dydd Iau 23 Abril, 1pm
Llyfrgell Wrecsam

Jim Kelly – crëwr tair cyfres trosedd
sydd wedi ennill gwobr – yn egluro beth mae’r genre yn ei olygu. Mae creadigaeth ddiweddaraf Jim – Detectif Arolygydd Eden Brooke yn arwr yng nghyfres Nighthawk a bydd hefyd yn trafod ei waith cynharach sef Dryden Mysteries a llyfrau Shaw a Valentine.

 

Tocynnau £5

Thursday 23 April, 1pm
Wrexham Library

Jim Kelly - creator of three award-winning crime series - explains what the genre demands. Jim’s latest creation – Detective Inspector Eden Brooke – is the hero of the Nighthawk series and he will also delve into his earlier Dryden Mysteries and the Shaw and Valentine books.

 

Tickets £5

 

Comments are closed.