Jasper Fforde

Jasper FfordeJasper Fforde is a fantasy author with over three million books in print across 13 novels, with multiple entries on bestseller lists both here and in the US.

With no formal training or qualifications, how can you teach yourself to tell stories, and can the ‘untrained inspired ignorance’ approach actually make for more imaginative writing?

Jasper Fforde.

Mae Jasper Fforde yn awdur ffantasi gyda dros dair miliwn o lyfrau mewn print ar draws tri ar ddeg o nofelau, gyda nifer ar y rhestrau gwerthwyr gorau yma ac yn yr Unol Daleithiau.

Heb unrhyw hyfforddiant ffurfiol na chymwysterau, sut y gallwch ddysgu eich hun i adrodd straeon, ac a all y dull ‘anwybodaeth ysbrydoledig heb hyfforddi’ mewn gwirionedd arwain at ysgrifennu mwy dychmygus?

Wednesday 11 May / Dydd Mercher 11 Mai.
7.30 – 9pm.
£6 (includes entry to / yn cynnwys mynediad i Lucienne Boyce).
Wrexham Library Llyfrgell Wrecsam.

Tickets / Tocynnau

Book online / Archebu ar-lein:

Box Office / Swyddfa Docynnau:

  • Wrexham Library / Llyfrgell Wrecsam: 01978 292 090
  • Waterstones: 01978 357 444
Bookmark the permalink.

Comments are closed.