Jasper Fforde

Dydd Llun 19 Ebrill 5.00pm

The Constant Rabbit

Sut fyddai Prydain wedi edrych pe bai digwyddiad dirgel, 55 mlynedd yn ôl, wedi gwneud i gwningod fod yr un maint â phobl, yn ddeallus a mabwysiadu'r ffasiwn yn llyfrau Beatrix Potter? I Jasper Fforde, dydy’r byd hwnnw ddim yn edrych yn rhy wahanol i’r un sydd gennym heddiw. Yn siŵr i chi, mae rhai newidiadau – mae nofelau clasurol wedi eu cyfieithu i “rabbity” ac mae cwningod sy’n recriwtiaid milwrol yn cael eu drysu drwy ddod o hyd i foron a chopïau o Watership Down yn eu gwlâu bync – ond mae prif agweddau cymdeithas yn aros yn ddigalon o debyg. Ymunwch â ni am ffrwd fyw y sioe hon lle mae Jasper yn sôn mwy am y materion mawr y mae’n ei wynebu yn ei nofel ddiweddaraf, The Constant Rabbit. Ac efallai y bydd rhai hanesion gwallgof eraill.

Monday 19 April 5.00pm

The Constant Rabbit

What would the UK look like if, 55 years ago, a mysterious event caused rabbits to become human-sized, intelligent and adopt the fashions of Beatrix Potter books? For Jasper Fforde, that world doesn’t look too different from the one we’re in now. Join us for this livestream show in which Jasper talks some more about the big issues he confronts in this latest novel, The Constant Rabbit. And maybe a few other bonkers yarns.

 

Comments are closed.