Diwrnod Hanes / History Day

Dydd Sadwrn 25 Ebrill, 11am
Neuadd Goffa

Chwech digwyddiad yn canolbwyntio ar hanes lleol

11:00 - Ysgrifennwr lleol Peter Evans yn troelli edau o’i lyfr am yr Alun, Resurrection River.
12:00 - Awdur Barbara Erskine yn sgwrsio am y straeon bendigedig a ganfuwyd tra’n ymchwilio i hanes y Gororau.
13:00 - Awdur Anthony Riches yn sgwrsio am (gan gynnwys ailgyflwyno) y Rhufeiniaid yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, y cefndir ymchwil i’w nofelau a datblygu prosiect Parc yr Hôb yn y Gorffennol.
14:00 - Andrew Green yn sgwrsio am gefndir anhygoel Wales in a Hundred Objects.
15:00 – Bydd panel o awduron yn siarad am ysgrifennu hanes Wrecsam a Gogledd Ddwyrain Cymru.
6:00 - Straeon a Cherddi am y Royal Welch Fusiliers (gan gynnwys ailberfformiadau), ynghyd ag ymddangosiad gwestai arbennig gan yr hanesydd milwrol Peter Doyle, awdur Percy: A Story of 1918.

Efallai y byddwn hyd yn oed yn cael gwestai arbennig yn ymddangos!

Bydd yna hyd yn oed arddangosfeydd gan grwpiau hanes lleol yn ystafelloedd ochr y Neuadd Goffa.

Tocynnau £20 am docyn dydd / £5 am docyn i digwyddiad unigol

Saturday 25 April, 11am
Memorial Hall

Six events with a focus on local history.

11:00 - Local writer Peter Evans spins some yarns from his book about the Alun, Resurrection River
12:00 - Author Barbara Erskine chats about the weird and wonderful stories she’s uncovered while researching the history of the Welsh Marches
13:00 - Author Anthony Riches talks about the Romans in North East Wales, the research background to his novels, and the development of Hope’s Park in the Past project (includes re-enactments).
14:00 - Andrew Green shares the background to his amazing book Wales In A Hundred Objects
15:00 - A panel of authors talks about writing the history of Wrexham and North East Wales
16:00 - Stories and Poems of the Royal Welch Fusiliers (includes re-enactments), plus Special Guest appearance by military historian Peter Doyle, author of Percy: A Story of 1918.

There will be displays and exhibitions from local history groups in the Memorial Hall’s side rooms.

 

Tickets £20 day ticket / £5 individual event

Comments are closed.