Gwyneth Lewis

Dydd Sadwrn 24 Ebrill 1.00pm

The Book of Taliesin

Mae’r bardd gwobredig a chyn Fardd Cenedlaethol Cymru, Gwyneth Lewis, yn sôn am Taliesin – a oedd yn byw yn y chweched ganrif ac yn cael ei ystyried yn un o’r beirdd Cymreig gorau. Ond mae Taliesin yn gymaint mwy. Fo yw’r mudwr siapau, sy'n newid o fod yn ryfelwr yn Oes yr Arwyr i fod yn siaman, bob amser yn gymhellol ac yn hudol, fel y gwelwn yn y cyfieithiad Saesneg newydd The Book of Taliesin gan Gwyneth ei hun, mewn cydweithrediad â Rowan Williams, Archesgob Caergaint cyn hynny.

Saturday 24 April 1.00pm

The Book of Taliesin

Award-winning former National Poet of Wales Gwyneth Lewis talks about Taliesin - who lived during the sixth century and is considered to be one of the greatest Welsh poets. But Taliesin is much more. He is the shape-shifter, who morphs from Heroic Age warrior to medieval shaman, always compelling and magical, as we'll see in The Book of Taliesin, a new translation by Gwyneth herself, in collaboration with Rowan Williams, previously the Archbishop of Canterbury.

 

Comments are closed.