Green Fingers and Great Reads

Monday 23 April, 4.30pm
Bellis Brothers Restaurant, Holt

GardenA panel of celebrated local gardeners talk about their favourite garden-related books, and about Wrexham’s great gardening heritage and projects, as well as answering some or all of your gardening questions – with a mulch of fine poetry applied for good measure by panel chairperson, Peter Read!

Tickets

£5.00

DAWN TYFU A LLYFRAU GWYCH

Dydd Llun 23 Ebrill, 4.30pm
Bwyty Bellis Brothers, Holt

GardenBydd panel o arddwyr gydag enw da yn lleol yn siarad am eu ho lyfrau yn ymwneud â garddio, ac am dreftadaeth garddio gref Wrecsam, yn ogystal ag ateb eich holl gwestiynau garddio – gydag ychwanegiad o domen o farddoniaeth gain gan y cadeirydd, Peter Read!

Tocynnau

£5.00

Bookmark the permalink.

Comments are closed.