Gail Young

Dydd Llun 29 Ebrill, 1pm
Llyfrgell Wrecsam

Tocynnau £3

Bydd y dramodydd, Gail Young, yn rhoi blas i ni o ysbrydoliaeth ei chynyrchiadau llwyfan llwyddiannus tu hwnt. Mae hi’n rhannu ei phrofiadau o ddementia yn Bothered and Bewildered, o ferched yn dychwelyd i bêl rwyd yn Bouncing Back, ac am ysgaredigon sydd wedi ymddeol yn Head Over Heels, a llawer mwy.

Monday 29 April, 1pm
Wrexham Library

Tickets £3

Northwest playwright Gail Young gives us a taste of the inspiration for her hugely successful stage productions. She shares her experiences of dementia in Bothered and Bewildered, of women returning to netball in Bouncing Back, and of retired divorcees in Head Over Heels, plus much more.

Comments are closed.