Diwrnod o Gerdded i’r Teulu / Family Walking Day

TBC
Moss Valley

Mewn cydweithrediad â Gŵyl Gerdded Wrecsam, bydd Bill Stephens yn arwain taith gerdded i’r teulu ar lwybr hawdd gydag ychydig o gysgod ar hyd y ffordd lle bydd Jacqui Blore a Jude Lennon yn darllen straeon i blant.

Man cyfarfod: y maes parcio ger y llyn yn Nyffryn Moss (cyfeirnod grid SJ 521314)  LL11 6HZ 10:45am i ddechrau am 11am a gorffen erbyn 1.00pm. Sicrhewch eich lle ar ein gwefan os gwelwch yn dda.

 

Tocynnau Am Ddim

TBC
Moss Valley

In conjunction with Wrexham Walking Festival: restrictions permitting, a fun and safe family walk led by Bill Stephens, following an easy footpath route with some shelter along the way to accommodate children’s storytelling by Jacqui Blore and Jude Lennon. Meeting point: the car park by the lake in Moss Valley (grid reference SJ 521314), LL11 6HZ, at 10.45am for 11.00am start - finish by 1pm. Please confirm your place via our website.

 

Tickets Free

Comments are closed.