Family Walking Day

Dydd Sul 26 Ebrill, 10:45pm
Moss Valley

Mewn cydweithrediad â Gŵyl Gerdded Wrecsam, bydd Bill Stephens yn arwain taith gerdded i’r teulu ar lwybr hawdd gydag ychydig o gysgod ar hyd y ffordd lle bydd Jacqui Blore a Jude Lennon yn darllen straeon i blant.

Man cyfarfod: y maes parcio ger y llyn yn Nyffryn Moss (cyfeirnod grid SJ 521314) LL11 6HZ 10:45am i ddechrau am 11am.

 

Tocynnau Am Ddim

Sunday 26 April, 10:45pm
Moss Valley

In conjunction with Wrexham Walking Festival: a fun family walk led by Bill Stephens, following an easy footpath route with some shelter along the way to accommodate children’s storytelling by Jacqui Blore and Jude Lennon.

Meeting point: the car park by the lake in Moss Valley (grid reference SJ 521314), LL11 6HZ, at 10.45am for 11.00am start - finish by 1pm.

 

Tickets Free

Comments are closed.