Family Walking Day & Children’s Storytelling

Dydd Sul 28 Ebrill, 10:45
Moss Valley Country Park

Tocynnau Am Ddim

Mewn cydweithrediad â Gŵyl Gerdded Wrecsam, bydd Bill Stephens yn arwain taith gerdded i’r teulu ar lwybr hawdd gydag ychydig o gysgod ar hyd y ffordd lle bydd Jacqui Blore a Jude Lennon yn darllen straeon i blant.

Man cyfarfod: y maes parcio ger y llyn yn Nyffryn Moss (cyfeirnod grid SJ 521314) am 10:45am i ddechrau am 11am.

Mae llefydd yn brin – archebwch eich lle ymlaen llaw yn Llyfrgell Wrecsam

PARC GWLEDIG DYFFRYN MOSS,
FFORDD YR ABER,
MOSS,
WRECSAM,
LL11 6HT

Sunday 28 April, 10:45am
Moss Valley Country Park

Tickets Free

In conjunction with Wrexham Walking Festival, a fun family walk led by Bill Stephens following an easy footpath route with some shelter along the way to accommodate children’s storytelling by Jacqui Blore and Jude Lennon

Meeting point: the car park by the lake in Moss Valley (grid reference SJ 521314) at 10.45am for 11am start.

Limited numbers - pre-book your place at Wrexham Library

MOSS VALLEY COUNTRY PARK
POOLMOUTH ROAD, MOSS,
WREXHAM,
LL11 6HT

Jude Lennon

Jacqui Blore

Comments are closed.