Emma Carroll

Thursday 26 April, 1pm
Wrexham Library

LighthouseGripping young adults author, Emma Carroll, sweeps you back in time with her evocative Second World War novel, Letters from the Lighthouse.

Emma tells you about the research that helped her write her gripping young adults tale of evacuees, child refugees and parsnip sandwiches, and gives you the chance to see some weird props from the past.

Tickets

£5.00

Dydd Iau 26 Ebrill, 1pm
Llyfrgell Wrecsam

LighthouseMae’r awdur gafaelgar i bobl ifanc, Emma Carroll, yn eich cymryd yn ôl mewn amser gyda’i nofel atgofus o’r Ail Ryfel Byd, Letters from the Lighthouse.

Bydd Emma yn sôn am y gwaith ymchwil fuodd o gymorth iddi wrth ysgrifennu hanes i bobl ifanc am faciwîs, plant sy’n oaduriaid a brechdanau pannas ac hefyd yn rhoi cyfle i chi weld gwrthrychau rhyfedd o’r gor ennol.

Tocynnau

£5.00

Emma Carroll

Bookmark the permalink.

Comments are closed.