Elly Griffiths

Dydd Sadwrn 4 Mai, 2pm
Llyfrgell Wrecsam

Tickets £8.00

Ymunwch â'r awdur trosedd poblogaidd, Ellly Griffiths, awdur y gyfres Dr Ruth Galloway. Bydd y siaradwraig ddifyr, Elly, yn trafod sut y cafodd hi ei ffugenw, Elly Griffiths, ei chariad at ysgrifennu am drosedd, ei gyrfa hyd yma a’r dylanwadau ar ei thestunau a'i chymeriadau..

Saturday 4 May, 2pm
Wrexham Library

Tickets £8.00

Join bestselling crime writer Elly Griffiths, author of the Dr Ruth Galloway series. A wonderfully engaging speaker, Elly will discuss how she got her pen-name Elly Griffiths, her love of crime writing, career to date and the influences on her writings and characters.

Comments are closed.