Debbie Young

Dydd Llun 19 Ebrill 3.00pm

Yn Ateb Eich Cwestiynau Allweddol am Ysgrifennu

A yw'n well bod yn gynllunydd neu “ysgrifennwr darganfyddiad” neu ysgrifennu heb gynllun neu gymysgedd o’r ddau; sut i oresgyn ataliad awduron; sut i gwblhau drafft cyntaf; sut i hunan-olygu; sut i wybod pan rydych chi’n barod am olygydd proffesiynol a pham fod angen un arnoch chi; pryd i beidio golygu a dechrau cyhoeddi.

Monday 19 April 3.00pm

Your Key Writing Questions Answered

Is it better to be a planner or "discovery writer" or "pantser" or a mix of the two; how to overcome writers' block; how to complete a first draft; how to self-edit; how to tell when you're ready for a professional editor and why you need one; when to stop editing and start publishing.

Comments are closed.