Viva Voce

Dydd Mawrth, 25 Ebrill, 7.00yp 
Yellow & Blue 
AM DDIM 

Mae digwyddiadau llên llafar mwyaf blaenllaw Wrecsam – Viva Voce a Voicebox – wedi dod ynghyd i ddathlu’r Ŵyl eleni. Bydd perfformwyr gorau Wrecsam a’r cyffiniau’n ymddangos, gan gynnwys beirdd a rapwyr yn ymgiprys dros y meic agored. Yn arwain y digwyddiad fydd y bardd ac awdur lleol, Paul Clifton, a’r bardd, artist ac ymgyrchydd cymunedol, Natasha Borton.

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...