Lleoliadau

Rydym yn defnyddio detholiad o leoliadau lleol, gan ddewis y rhai mwyaf priodol ar gyfer maint disgwyliedig y digwyddiad. Mae’n hawdd dod o hyd i bob un ac mae ganddyn nhw barcio gerllaw.

Nodwch fod y mapiau wedi eu sylfaenu ar godpost ac efallai ddim yn nodi union leoliad yr adeilad.

Gwersyllt Community Resource Centre

Second Avenue, Gwersyllt, Wrexham, LL11 4ED

St Giles Church

Wrexham, LL13 7AA

Wrexham Library

Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU

Yellow & Blue

11 Henblas St, Wrexham LL13 8AE

Tŷ Pawb

Market Street, Wrexham, LL13 8BY