Vaseem Khan – Noddwr ac achoswr trwbl proffesiynol – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Dw i’n treulio’r rhan fwyaf o’r diwrnod yn llofruddio pobl. Ddim yn llythrennol wrth gwrs, dim ond ar y tudalennau. Dw i’n awdur dwy gyfres drosedd sydd wedi’u lleoli yn India, ac sydd wedi ennill sawl gwobr. Cafodd y gyntaf The Unexpected Inheritance of Inspector Chopra, sydd wedi’i lleoli yn Mumbai heddiw, ei dewis gan The Sunday Times fel un o’r 40 nofel drosedd orau sydd wedi’u cyhoeddi rhwng 2015 a 2020. Yn 2021 enillodd Midnight at Malabar Housefy nofel drosedd hanesyddol gyntaf, wobr Historical Dagger y Crime Writers Association a chyrraedd rhestr fer Theakston’s Old Peculier Crime Novel of the Year. Cefais fy ngeni yn Lloegr ond treuliais ddegawd yn gweithio yn India. Dw i hefyd yn cyd-gyflwyno podcast ffuglen droseddau, The Red Hot Chilli Writers.

Ychydig flynyddoedd yn ôl cefais wahoddiad i siarad yng Ngŵyl Geiriau Wrecsam. Doeddwn i erioed wedi bod o’r blaen, ond bu i mi ddarganfod tref gyda hanes diddorol a rhyfeddol. Roeddwn i wedi fy nharo’n arbennig gan fedd Elihu Yale, y mae’r brifysgol Americanaidd wedi’i enwi ar ei ôl, a weithiodd yn India i’r British East India Company. Gan gofio bod fy nghyfres Malabar House yn archwilio’r Raj a’r cyfnod yn union ar ôl hynny, gwelais fy hun yn rhyfeddu at fywyd Yale – a’r beddargraff godidog ar ei fedd!

Yn yr ŵyl roedd yn bleser gen i gyflwyno fy sgwrs yn y llyfrgell fwyaf rhyfeddol erioed – a heb lyfrgelloedd fyswn i ddim yn awdur heddiw; ychydig iawn o bres oedd gennym ni pan oeddwn i’n blentyn ac roedd fy nad yn gwrthod cefnogi’r syniad o dalu am lyfrau y mae rhywun wedi’u dyfeisio….

Mae’n bleser gen i fod yn noddwr yr ŵyl a gwn y bydd yn parhau â’r traddodiad gwych o wahodd cymysgedd arbennig o siaradwyr i’ch diddanu chi. Dw i’n gobeithio dychwelyd fy hun yn fuan! Yn y cyfamser, mae croeso i chi roi cynnig ar un o’m llyfrau. Fy llyfr diweddaraf yw The Lost Man of Bombay sy’n sôn am ddyn gwyn sy’n cael ei ganfod yn farw yn yr Himalayas gydag ond llyfr nodiadau sy’n cynnwys cliwiau dirgel…. meddai’r Times: “If only all period procedurals were as good as this!”

Blogiau Eraill

Simon McCleave – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Simon McCleave – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

“Eryri – y lleoliad perffaith ar gyfer Noir Cymreig” gan Simon McCleave ‘It was winter and the rugged hills, valleys and lakes of Snowdonia were snowbound and bleak. This was a landscape that beat to the drum of Arthurian legend. The pounding heart of ancient Wales –...

Jude Lennon – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Jude Lennon – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Jude Lennon ydw i a dw i’n storïwr proffesiynol gyda Little Lamb Tales ac yn awdur dan fy enw fy hun. Ysgrifennu llyfrau lluniau i blant ydw i’n bennaf, ac mae llawer ohonyn nhw’n cynnwys fy masgotiaid dweud stori Lamby a Flossie. Rydw i hefyd wedi ysgrifennu llyfrau...

Ellen Caldecott – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Ellen Caldecott – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Pan oeddwn i’n blentyn, nôl yn y 1980au, doedd dim byd gwell na diwrnod allan yn yr Heulfan yn y Rhyl. Ond yr AIL beth mwyaf cyffrous i’w wneud oedd mynd i Lyfrgell Wrecsam, gyda’i hadran llyfrau plant ar lawr suddedig a’i blychau llachar o LYFRAU bendigedig. Roeddwn...