Vaseem Khan

Mae’r awdur ffuglen drosedd llwyddiannus Vaseem Khan yn mynd â ni ar daith gyffrous o ddyddiau olaf y Raj i galon India fodern. Mae cyfres Malabar House Vaseem wedi’i lleoli yn Bombay yn y 1950au, ychydig flynyddoedd ar ôl annibyniaeth yn India, llofruddiaeth Gandhi, ac erchyllterau’r Ymrannu – digwyddiadau a fydd yn dod yn fyw yn nwylo Vaseem. Mae nofelau trosedd Vaseem yn aml yn cynnwys cliwiau cryptig ac yn y sesiwn hon bydd y gynulleidfa’n cael ei herio i ddatrys pos penodol gymhleth – gyda gwobr arbennig i’w hennill… A’r wobr honno? Y llyfr cyntaf yn y gyfres, Midnight at Malabar House – llyfr sydd wedi ennill gwobrau a’r un a gyflwynodd yr Arolygydd Persis Wadia, ditectif heddlu benywaidd cyntaf India, a’i chyd-ymchwilydd, y gwyddonydd fforensig o Loegr, Archie Blackfinch.

 
Dydd Iau 25 Ebrill, 7pm
Llyfrgell Wrecsam
£8

Noddwyd gan Moneypenny

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...