Tim Weaver

Dydd Mawrth, 25 Ebrill, 7.00yp 
Llyfrgell Wrecsam 
£10 

Mae Tim Weaver wedi ysgrifennu tair ar ddeg o nofelau, gan gynnwys straeon dirgel David Raker, You Were Gone, No One Home a’i nofel boblogaidd eleni, The Blackbird. Detholwyd ei lyfrau ar gyfer Clwb Llyfrau Richard a Judy ddwywaith, bu ar restr fer ar gyfer Gwobr Lyfrau Genedlaethol ac fe’i henwebwyd ar gyfer gwobr Dagger in the Library y Gymdeithas Awduron Ditectif a gwobrau Steel Dagger Ian Fleming. Mae Tim wrthi’n brysur hefyd yn datblygu cyfres deledu wreiddiol ar y cyd ag un o’r timau drama mwyaf blaenllaw ac uchel eu parch yn y Deyrnas Gyfunol.

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...