Theatr Clwyd – O’r Dudalen i’r Llwyfan

Gyda gwaith ailddatblygu mawr ar y gweill, mae’n gyfnod cyffrous i ddarganfod mwy am Theatr Clwyd.

Byddwn yn darganfod mwy am hud y byd cefn llwyfan a sut mae sgriptiau’n cael eu dwyn o’r dudalen i’r llwyfan. Dan arweiniad y Pennaeth Cynhyrchu, Hannah Lobb a’r Partner Ymgysylltu Creadigol, Emyr John, bydd cyfle hefyd i chi ofyn cwestiynau. Cyflwyniad diddorol ar fywyd y tu ôl i’r llenni yn y theatr boblogaidd hon.

Dydd Mawrth 23 Ebrill, 5pm
Llyfrgell Wrecsam
Am ddim

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...