Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau ysgrifennu cerdd neu stori wedi’i hysbrydoli gan Wrecsam a’r fro. O’r dechreuad hwn, bydd eich darn yn cael ei olygu (gyda’ch cymeradwyaeth) i’w gynnwys mewn blodeugerdd argraffedig. Bydd pob cyfranogwr yn derbyn copi o’r casgliad gorffenedig am ddim.

I gymryd rhan, dylai cyfranogwyr gael mynediad at gyfeiriad e-bost, cyfrifiadur a chysylltiad rhyngrwyd. I blant, dylai’r cyfeiriad e-bost hwnnw fod yn un rhiant neu ofalwr. Bydd Elen yn cysylltu â chi cyn ac ar ôl y digwyddiad, trwy e-bost, i esbonio sut y bydd y broses olygu’n gweithio. Trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi.

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Brifysgol Lancaster.

Dyddiadau:

Dydd Sadwrn, 1 Ebrill, Llyfrgell Cefn Mawr, amser i’w gadarnhau 10:30am – 12pm
Teuluoedd. Addas i blant 7 oed+ a’u rhieni/gofalwyr (mae croeso mawr iddyn nhw ymuno hefyd)

Dydd Sadwrn, 15 Ebrill, Llyfrgell Wrecsam, amser i’w gadarnhau 10:30am – 12pm
Oedolion (dylai cyfranogwyr fod yn 16 oed+)

Dydd Sadwrn, 22 Ebrill, Llyfrgell Brynteg, amser i’w gadarnhau 10:30am – 12pm
Teuluoedd. Addas i blant 7 oed+ a’u rhieni/gofalwyr (mae croeso mawr iddyn nhw ymuno hefyd)

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...

Adrodd Storïau i Deuluoedd

Adrodd Storïau i Deuluoedd

Dydd Sadwrn, 22 Ebrill, 10am – 1.00pm Llyfrgell Wrecsam AM DDIM [Tocyn yn ofynnol]  Dewch â’r teulu oll i ddiwrnod cyntaf yr Ŵyl - pob math o storïwyr bendigedig a hwyl a sbri i bawb.Bydd yr anhygoel Signing Sensations yn perfformio’u deongliadau cerddorol unigryw...