Sophie Pavelle

Dydd Iau, 27 Ebrill, 5.00yp 
Llyfrgell Wrecsam 
£6 

Ymunwch â Sophie (cyfathrebwr gwyddonol sy’n ysgrifennu i BBC Wildlife, Countryfile, y New Scientist a’r Guardian) am sgwrs ynglŷn â’i thaith o amgylch y Deyrnas Gyfunol yn chwilio am ddeg o rywogaethau prin a fedrai ddiflannu’n llwyr erbyn 2050 oherwydd newid hinsawdd – dyma’r cefndir i’w llyfr bendigedig, Forget Me Not. Ar ei thaith carbon-isel o amgylch Prydain fe ddaeth i Gymru’n chwilio am forwellt ar hyd arfordir Eryri a llamhidyddion ym moroedd Sir Benfro. Ond mae neges Sophie hefyd yn alwad i weithredu, ac fel llawer o’r genhedlaeth filflynyddol, mae hi’n benderfynol o fynnu ymatebion i newid hinsawdd a fedrai, wedi’r cyfan, achub y rhywogaethau hyn a rhai eraill.

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...